Beernemsteenweg
117
8750
Wingene
communicatie

Communicatie

In de moderne tijd waarin we leven krijgen we te maken met heel wat (digitale) kanalen. Om het bos nog door de bomen te zien maken we graag duidelijke afspraken omtrent de communicatie binnen onze school. Hiervoor werkten we een flyer uit waarop je duidelijk kan nalezen welke communicatiekanalen waarvoor gebruikt worden. Andere kanalen dan deze gebruiken we dus niet.

 • Website
  • Alle wettelijke en belangrijke info
  • Foto's van het klas- en schoolleven
  • Schoolmenu
  • Inschrijvingsformulier voor nieuwe leerlingen
  • Belangrijke documenten zoals aanvraagformulier medicatie op school
    
 • E-mail
  • Individueel contact tussen ouder & school
  • Antwoord binnen de 24 uur tijdens werkdagen
  • Bij dringende zaken best telefonisch contact opnemen
    
 • Gimme
  • Belangrijke communicatie van de school naar de ouders
  • Mededelingen, antwoordbriefjes, extern aanbod, jaarkalender,...
    
 • MS Teams
  • Kleuter: heen-en weerboekje
  • Lager: lesactiviteiten, opdrachten, huistaken, dag-en weekschema's.